" "

Mohamed Bin Hammam tái đắc cử chức Chủ tịch của AFC

Không có bất cứ một thắc mắc cho vị trí tân Chủ tịch của ông Bin Hammam. Năm nay ông Bin Hammam 58 tuổi và đây là lần thứ 2 ông giữ chức Chủ tịch AFC (nhiệm kỳ đầu tiên năm 2002).

Không có bất cứ một thắc mắc cho vị trí tân Chủ tịch của ông Bin Hammam. Năm nay ông Bin Hammam 58 tuổi và đây là lần thứ 2 ông giữ chức Chủ tịch AFC (nhiệm kỳ đầu tiên năm 2002).

Tân Chủ tịch AFC Mohamed Bin Hammam

Các thành viên Zhang Jilong (người Trung Quốc), Vernon Manilal Fernando (người Srri Lanka) và H.R.H Tengku Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah (người Malaysia) đã tái đắc cử chức Phó Chủ tịch AFC mà không có bất cứ sự phản đối nào. Riêng ông Yousuf Yaqoob Yousuf Al Serkal (các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) lần đầu tiên dành được vị trí Phó Chủ tịch thứ 4.

Các vị trí trong Ban Điều hành thuộc AFC của khu vực Đông Á và Đông Nam Á được tăng thêm đó là Richard Lai (Guam) cho khu vực Đông Á còn Zaw Zaw (Myanmar), Dali Taher Suryadharma (Indonesia) và John Koh Nam Sang (Singapore) cho khu vực Đông Nam Á.

Theo UBTDTT