" "

Lịch tập luyện & thi đấu của ĐTQG (từ ngày 25/1 đến 7/2)

Ngày

Buổi

Thời gian

25/1

Buổi sáng

08h30 – 10h30: sân TTĐTT

Buổi chiều

15h30 – 17h30: sân TT ĐTT

26/1

Buổi sáng

8h00: Đi Hải Phòng

10h45: họp CM

Buổi chiều

16h00:Thi đấu giao hữu – XM Hải Phòng

27/1

Buổi sáng

Nghỉ

Buổi chiều

15h30 – 17h30: sân TTĐTT

28/1

Buổi sáng

10h30: họp CM

Buổi chiều

16h30 :Thi đấu giao hữu Hà Nội T&T

29/1

Buổi sáng

Nghỉ

Buổi chiều

17h30: Tập Sân Hà Nội

30/1

Buổi sáng

Nghỉ

Buổi chiều

15h30 – 17h30: sân TT ĐTT

31/1

Buổi sáng

10h30: họp CM

Buổi chiều

18h00:Thi đấu giao hữu – Hyundai Ulsan

1/2

Buổi sáng

Nghỉ

Buổi chiều

15h30 – 17h30: sân TT ĐTT

2/2

Buổi sáng

08h30 – 10h30: sân TT ĐTT

Buổi chiều

16h00 – 18h00: sân Mỹ Đình

3/2

Buổi sáng

08h30 – 10h30: sân TT ĐTT

Buổi chiều

16h00 – 18h00: sân Mỹ Đình

4/2

Buổi sáng

Xem băng hình UAE

Buổi chiều

17h30 – 19h00: sân Mỹ Đình

5/2

Buổi sáng

Nghỉ

Buổi chiều

15h30 – 17h30: sân TT ĐTT

6/2

Buổi sáng

10h30: họp CM

Buổi chiều

18h00:Thi đấu Việt Nam – UAE

7/2

Buổi sáng

Về địa phương


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM